RSS

Tag Archives: Analisi kuantitatiboa

3. Metodologia

Atal honetan Euskararen aldaerak irakasgaiari dagokion 3. gaiko glosategia landuko dut.

Metodologia:  Zerbait egitean edo arazo bat ebaztean erabiltzen diren prozedura, teknika edo saiakuntzak; prozedura jakin bat edo prozeduren multzoa.

Metodologia (soziolinguistika): Soziolinguistikako ikerlanek materialak batzea, material horrek aztertzea eta ondorioak ateratzea eskatzen dute, hurrenez hurren.  Eskema honakoa da:

1.    Lana aukeratu eta lanaren hipotesiak:Atal honetan finkatu behar da  zer aztertuko den, non burutuko den lana, hiri txikia edo handia, komunitate bat edo gehiago eta hauen ezaugarriak finkatu, hizkuntza-aldagaiak hautatu…

2.    Lekukoen hautaketa: atal honetan laginketarako funtsezkoak diren ezaugarriak jaso behar dira: lekukoen adina, sexua, hezkuntza, giza-maila, jaiotze lekua, etnia…

–    Laginketa: Laginak biltzea, hartzea, jasotzeko prozesuari deitzen zaio.

–    Ausazko laginketa: Populazio batetik zoriz ateratako lagina. Hots, aztertzaileak azpitalde bakoitza osatzen du ausazko hautaketaz.

–    Nahitako laginketa: Estratuen banaketa proportzionala aukeratzen duen laginketa. Are gehiago, giza-kategoriak eta ikerketan nahi diren hiztunen profilak eta zenbakiak finkatzen dira.

3.  Emaitzen bilketa: Atal honetan ez dago batasun metodologikorik, metodologia bat baino gehiago erabil daitekeelarik, baina funtsean denek bide berdintsua jarraitzen dute. Kasu guztietan grabaketak egin behar dira.

–  Polimorfismoa: hitz batek, bere egitura morfologikoaren barnean konbinazio ezberdinak izanik, adierazteko era ezberdinak izatea.

4. Emaitzen analisia: bi analisi mota bereizten dira atal honetan:

–    Analisi kuantitatiboa: Jasotako informazio guzti horretatik zatiak egitea eta fenomenoa identifikatzea.

–    Analisi kualitatiboa: Zati osoa identifikatutakoan elementuak jasotzea, bakoitzaren kantitatea zein den ondo ezagutuz.

Metodologia (dialektologia): hona hemen dialektologiak jarraitzen duen metodologiaren eskema nagusia:

Galdekizuna: ZER

–    Zuzena: deixia eta argazkien bidez ematen dena.
–    Zeharkakoa: beste galderaren edo hizkuntzaren bitartez ematen dena.

1.    Naming
–    Naming: erantzuna bakarra, asmakizun moduko galderen bitartez jasotzeko.
–    Talking: asmakizun itxuraz, erantzun anitza.
–    Reverse: hitz bat jaso nahi denean, baina luze eginez gai bati buruz.

2.    Completing
–    Completing: informatzaileak bete behar duen hutsunea.
–    Converting: aurrekoaren gauza bera, baina erantzun taldeekin.

Lekukoak:NORI
Helburu eta dialektologia motaren arabera, lekuko bat edo beste hautatu.

Inkestak:NON
Lanaren arabera, lekuak ongi aukeratu, mugak zaindu…

–    Lan monografikoa: leku edo lurralde jakin batera mugaturiko lana.
–    Geografia linguistikoa: 1go gaian aipatuta
–    Geolinguistika: 1go gaian aipatua

Materialen prozesaketa:

–    Transkibaketa: Hizkuntza baten elementuak, hotsak nahiz zeinuak (jatorrizko idazkera zeinahi dela ere), letrazko edo zeinu fonetikozko beste sistema idatzi batez adieraztea.
–    Kartografiaketa: Mapak lantzeko, marrazteko eta argitaratzeko erabiltzen diren azterketa eta eragiketa zientifiko, artistiko eta teknikoen multzoa, ematen diren hizkuntza fenomenoak mapetan kokatuz.
–    Datuen prozesaketa: datu baseak sortu, estadistika aplikatu: ACCES, SPSS)
–    Datuen analisia
–    Emaitzen aurkezpena (automatizazioa)
–    Ondorioak

Iturri bibliografikoak

  • Harluxet Hiztegi Entziklopedikoa
  • Rosa Miren Pagolaren apunteak (Euskararen aldaerak irakasgaiko irakaslea)
Advertisements
 
Utzi iruzkina

Posted by on abendua 30, 2011 in Metodologia

 

Laburpen hitzak: , , , , , , , , , , , , , ,